Recent Changes - Search:

HomePage


PX24 serisi santrallar


Stillink sinyal çeviriciler, E1 Gateway


X1 serisi santrallar


Yardımcı programlar, diğer


Telefonlar


DECT Sistemler


Programlama

.

SS7

Sinyalleşme Sistem 7

Standartlar

Telesis telefon santralları ETSI ISUP versiyon 3 protokolünü desteklemektedir.

Uygulamalar

Telesis telefon santralları, SS7 ve ses anahtarlama sistemlerini entegre olarak barındıran santrallardır. Telesis telefon santralları SS7 şebekede iki farklı sinyalleşme noktasında (SP-signaling point) görev yapabilir:

SSP (Service Switching Point) STP (Signal Transfer Point)

SSP olarak Telesis telefon santralı, çağrı aynı santral içinden çıkıp sonlandığında SS7 şebekeye bir mesaj göndermez. Çağrı bilinen bir SP`ye yönlendiğinde ise, santral yönatama tablolarının işaret ettiği bilgiler doğrultusunda ISUP (ISDN user part) protokolünü kullanarak SS7 mesajlarını şebekeye gönderir.

Telesis telefon santrallarının bir önemli özelliği de aynı santralda birden fazla SP tanımlanmasının mümkün olmasıdır. Farklı OPC nokta kodları (originating point code) aynı santralda yer alabilir. Aynı santralda hem SSP hem de STP fonsiyonları beraberce bulunabilir. Mesajlar aranan numara ya da DPC nokta koduna (destination point code) ya da arayan parti bilgi elemanlarına (calling party information elements) göre yönlendirilirler.

OPC dönüşüm özelliği sayesinde, özel SS7 şebekedeki trafik, genel-kamu SS7 şebekesine (ya da tersi) yönlendirilebilir.

Seviyeler ve Opsiyonlar

SS7 sinyalleşmele için arayüz E1 (ITU-T G.703)`dir. Her E1 arayüzü için 120 Ohm dengeli ya da opsiyonel 75 Ohm eşeksenli bağlantılar desteklenmektedir. Hat kodu olarak HDB3 seçilebilir ya da AMI kod saydam olarak uygulanabilir. CRC4 hata kontrolu istendiğinde devre dışı bırakılabilir. MTP2 (seviye 2) için opsiyonlar temel hata düzeltimi (basic error correction-BEC) ve PCR hata düzeltimidir. BEC karasal SS7 şebeke bağlantılarında, PCR ise uydu üzerinden gecikmelerin olabileceği SS7 şebeke bağlantılarında kullanılmaktadır. MTP3 (seviye 3)`de SLTM (signaling link test) mesajlarının periyotları istendiği şekilde programlanabilir. Bu mesajlara cevaplar (SLTA) ise otomatiktir. OPC, DPC nokta kodları ve CIC önnumara (circuit identification code prefix) değerleri kolaylıkla ayarlanabilir.

ISUP hem temel hemde ek ISDN servislerini desteklemektedir. ISUP mesajlarındaki pekçok parametre programlanabilir. Bunlar:

Calling Party Number (arayan numara) Calling Party Category (arayan numara kategorisi) Calling Party Nature of Address (arayan numara NOA) Calling Party Numbering Plan (arayan numara planı) Calling Party Presentation Indicator (arayan numara gösterim izni) Calling Party Screening Indicator (arayan numara gösterim kısıtlaması) Called Party Number (aranan numara) Called Party Numbering Plan (aranan numara planı) Called Party NOA-Nature of Address (sabit olarak aranan numara NOA) Called Party NOA-Nature of Address (otomatik olarak aranan numara NOA) Subservice (altservisler) Hop Counter initial value (Hop başlangıç değeri) Satellite Indicator (Uydu) Echo Control Device Indicator (eko kontrol cihazı) Fiziksel Linkler

Telesis telefon santralları hem karasal hem de uydu bağlantı şekillerini destekler. Karasal bağlantı için BEC hata düzeltimi, uydu bağlantısı içinse PCR hata düzeltimi kullanılmaktadır.

Link ve Link Kümesi Konfigürasyonu

Link Telesis telefon santralındaki E1 arayüzüdür. Bir E1 arayüzünü kanal-0 hariç herhangi bir 64 kbps`lik kanalı SS7 sinyalleşme için kullanılabilir. Birden fazla E1 arayüzü biraraya gelerek ortak bir sinyalleşme kanalını kullanan kümeyi oluşturabilirler. Herbir link kümesinin kendisine ait OPC ve DPC nokta kodları bulunur. Ayrıca E1 arayüzlerinin istenen kanalları kullanıma kapatılarak yarım E1, 23 kanal E1 gibi kesirsel E1 bağlantı şekilleri de uygulanabilmektedir.

Yön Atama

Telesis telefon santrallarında, her E1 kanalının kendi yön numarasına vardır. Her Telesis telefon santralında 128 adede kadar ayrı yön tanımlamak mümkündür. Bir yön, alternatifleri ile beraber yön gurubunu oluşturur. Yön grubundaki herbir yönün kullanım önceliği programlanabilir. Herhangi bir yöne ulaşılamaması durumunda, yön grubundaki bir sonraki öncelikli yöne ulaşmak denenir. Ayrıca SS7 ISUP mesajlarındaki hangi çözme (release) nedenlerinin alternatif yönlerin denenmesine neden olacağı da istenirse santralda programlanabilmektedir.

Mesaj Yönlendirme

SSP olarak Telesis telefon santralı ISUP mesajlarının yönlendirilmesini aranan numarayı analiz ederek sağlar. STP olarak ise yönlendirme:

Aranan numara DPC nokta kodu Arayan numara Arayan numara kategorisi Arayan numara NOA (nature of address) Arayan numara planı Arayan numara gösterim izni incelenerek sağlanır.

Gerçek Zamanlı Sinyalleşme Analizörü

Telesis telefon santrallarında standart olarak yer alan gerçek zamanlı sinyalleşme analizörü kullanılarak, herhangi bir E1 linki ya da sinyalleşme kanalı üzerinde

Çağrı kontrol mesajları ISUP mesajları MTP mesajları detaylı olarak gözlemlenebilir.

Çağrı kontrol mesajları, ITU-T Q.931 standartlarına uygun olarak çözümlenirler. Telesis telefon santrallarında tüm çağrılar ISDN modellemeye uygun olarak oluşturulurlar.

Telesis telefon santralı insan makina arayüzünün analizör penceresindeki çözümleme bilgileri ikili tabanda (binary), heksadesimal ya da anlaşılabilir ifadeler ile gösterilir.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on February 03, 2012, at 10:49 AM