Recent Changes - Search:

HomePage


PX24 serisi santrallar


Stillink sinyal çeviriciler, E1 Gateway


X1 serisi santrallar


Yardımcı programlar, diğer


Telefonlar


DECT Sistemler


Programlama

.

XtoolsYenilikler

Versiyon 3.11 de;

Santrala web arayüzü bağlantısında https desteği eklendi. Santralın Web arayüz ayarlarında http ya da https seçilse bile Xtools'dan web arayüzüne otomatik olarak bağlantı yapılabilir.

Versiyon 3.08 de;

PX24 nr5/r6 için Kolay kurulum özelliği kaldırılmıştır.

Versiyon 3.00 da;

Microsoft Access veri tabanı yerine Mysql veri tabanı kullanılmasına başlandı.

Not: Xtools ver. 3.00 önceki versiyon Xtools veritabanlarını Mysql veri tabanına dönüştürmektedir ve Xtools.mdb veritabanının ismini XtoolsImp.mdb olarak değiştirmektedir. Yeni yaratılan Mysql veri tabanı xtmsdb kılasörü altında yer alır. Dönüştürme işleminden sonra eski versiyon Xtools lar artık kullanılamaz bu sebeple Xtools versiyon 3.00 çalıştırılmadan önce eski veritabanı yedeklenmelidir.

Versiyon 2.38 de;

Çağrı izle yapıldığında açılan sayfada Sakla ve E-Posta seçenekleri eklendi.

Versiyon 2.37 de;

Compact (sıkıştırma) özelliği eklendi. Xtools versiyon 2.34 den eski versiyon Xtools larda Xtools.mdb 1 GB 'a kadar destekleniyordu, Xtools versiyon 2.34 ve daha yeni versiyon Xtools larda Xtools.mdb veritabanı 2 GB 'a kadar desteklenmektedir, Xtools.mdb veritabanı nı sıkıştırıp küçültmek için komut satırına Compact yazarak Xtools çalıştırılmalıdır. Örneğin Xtools bilgisayarınızda C:\XymphonyClients kılasoru altında ise Notepad dosyasına;

c:
cd \XymphonyClients
XTools.exe -Compact
Yazılıp dosya .bat uzantılı olarak yeniden adlandırılmalıdır. Bat file tıklandığında Xtools.mdb sıkıştırılacaktır.

Versiyon 2.35 de;

Lehçe dil seçeneği eklendi.

Versiyon 2.34 de;

Almanca dil seçeneği eklendi.

Versiyon 2.29 da;

Xtools/Ayarlar penceresine Gizlenecek rakamlar liste kutusu eklenmiştir. Liste kutusunda 0 dan 4'e kadar seçim yapılabilir. Çevrilen numarasının son 4 hanesine kadar numaraların gizlenmesi için kullanılır.

Versiyon 2.27 de;

Kullanılan PC nin dilinden bağımsız olarak Xtools/Ayarlar penceresinden Ingilizce veya Türkçe seçilmesi sağlandı. Xtools.mdb dosyası 1 GB'a kadar desteklenmektedir eğer mdb dosyası 1 GB'a yaklaşmışsa arşivlenmeli ve yeniden Xtools.mdb oluşturulmalıdır.

Versiyon 2.25 de;

Xtools ver 2.25 de monitor özelliği Xymphony 130702 ile uyumludur, daha eski Xymphony yazılımlarında Xtools versiyon 2.25 ile monitor özelliği kullanılamaz.

Versiyon 2.20 de;

Ses kayıtlarının Wav klasoru altında farklı alt klasorlere kaydedilmesi sağlandı. Alt klasorler tarih ve ay olarak otomatik olarak yaratılmaktadır.

Versiyon 2.16 da;

Çağrı kayıt ve Ses kayıt seçim penceresinde kullanılan port (Uport) metin kutusuna yazılabilen numara sayısı arttırıldı

Versiyon 2.15 de;

Xtools da seçilen ses kayıtları penceresinde ilgili ses kaydı çift tıklandığında ya da dinlet tıklandığında Windows media player'ın devreye girmesi sağlandı.

Versiyon 2.13 de;

1. Çağrı kayıt ve Ses kayıt Seçim penceresinde Kullanılan port(Uport) alanına birden fazla numara yazılması sağlandı, bu sayede örneğin bir ya da bir den fazla aboneye gelen çağrıların dökümü alınabilir.

2. Kullanıcılara girilen isim,soyad, departman vb bilgi penceresine Email alanıda eklenmiştir, Seçim penceresinde Listelenen kullanıcılar liste kutusundan Tek kullanıcıya göre seçim yapıldığında ve üst bantta yer alan Email butonuna basıldığında kullanıcıya girilen email adresi otomatik olarak email penceresine eklenir ve seçim yapılan kullanıcıya email atılabilir.

Not: Xtools versiyon 2.13 yüklendiğinde daha önce girilen kullanıcı bilgileri kaybulacaktır, Xtools santralden çağrı kayıtları indirdiğinde tekrar kullanıcılara bilgilerin girilmesi gerekir.

Versiyon 2.11 de;

Çağrı kayıt raporları seçim penceresine Ayrıntı yok onay kutusu eklendi, onay kutusu işaretlendiğinde alınan çağrı kayıt raporunda detay bilgileri yer almaz.

Versiyon 2.10 da;

Satır düzeni Kısa seçilerek alınan raporlamada bazı düzenlemeler yapıldı. Tarayıcı için ileri ve geri tuşları eklendi.

Versiyon 2.09 da;

100810 tarihli Xymphony yazılımında ses kayıtlarının indirilebilmesi için kullanılayack Xtools versiyonu 2.09 yada daha yeni olmalıdır.

Versiyon 2.08 de;

Monitor penceresi ismi izlenen port erişim kodunu da kapsar.

Versiyon 2.07 de;

1.Ses kayıt seçim şablonlarına Çağrı yönü eklendi.
2.Çağrı kayıt uzun satır düzeni raporlarına IP adresi eklendi. Xymphony ip, Xymphony nin çalıştığı ip adresini, Kullanıcı ip ise gelen çağrıda kullanıcının ip adresini gösterir.

Versiyon 2.05 de;

Xtools'un koşturulduğu bilgisayarda birden fazla ağ bağdaştırıcısı varsa ve Xtools'dan Xymphony Tarayıcı çalıştırıldığında Ağ bağdaştırıcı liste kutusu aktif olur ve liste kutusundan istenilen ağ bağdaştırıcısı seçilerek Xymphony tarayıcının seçilen ağ bağdaştırıcıdan network teki Xymphony işletim sistemli santrallar ve ITS setleri bulması sağlanır. Bilgisayarda tek bir ağ bağdaştırıcısı varsa liste kutusu aktif olmaz.

Versiyon 2.04 de;

Bazı iyileştirmeler yapıldı

Versiyon 2.03 de;

Yeni görünüm kazandırıldı, kullanımı kolaylaştırıldı, pencere yapısı değiştirildi.

Versiyon 1.13 de;

1. Raporlar/ Şablolar penceresine;

  • Seçim kriterleri liste kutusuna erişim kodu eklenmiştir. Bu sayede Kullanıcılar tablosunda tanımlı olmayan bir portun erişim koduna göre seçim yapılması sağlandı.
  • Saat aralığı eklenmiştir. Belirlenen saat aralığında seçim yapılması sağlandı.
  • Çevrilen numaraları isimleri ile değiştir onay kutusu eklenmiştir. Onay kutusu işaretlenirse Çevrilen numara tablosunda kayıtlı bir numara aranırsa raporda Çevrilen numara alanında numara yerine isim çıkması sağlandı.
  • Arayan numarayı isimleri ile değiştir onay kutusu eklenmiştir. Onay kutusu işaretlenirse Arayan numara tablosunda kayıtlı bir numara aradığında raporda Arayan numara alanında numara yerine isim çıkması sağlandı.

2. Ses kayıt tarayıcı/Sesli kayıt seçim kriterleri penceresine "Çevrilen numaraları isimleri ile değiştir" ve "Arayan numarayı isimleri ile değiştir" onay kutuları eklenmiştir. Onay kutusu işaretlenirse yukarıda bahsedilen Şablonlar penceresinde olduğu gibi seçim yapıldığunda Arayan numara yada Çevrilen numara alanlarında numara yerine isim çıkması sağlandı.

Versiyon 1.12 de;

Otomatik ses kayıtlarının Wav formatına göre 20 kat daha fazla sıkıştırılması ve sıkıştırmada G.723 kodek kullanılması sağlanmıştır. Bu sebeple indirilen ses kayıtları Windows Media player ile dinlenemez. Windows media player gibi ücretsiz Mplayer indirilerek ses kayıtları dinlenebilir yada Windows media player'ın desteklediği kodeklere G723 kodekte eklenmelidir. Bunun için VivoG723.exe dosyası çalıştırılarak G723 kodek bilgisayarınıza eklenmelidir. G723 kodek eklendiğinde Media player ile ses kayıtları dinlenebilir.

Versiyon 1.11 de;

Çekce dil seçeneği eklenmiştir.

Versiyon 1.04 de;

Çağrı kayıt indir de TCP soket kapanırsa çağrı kayıt indir i tekrar aktif etmek gerekiyordu, versiyon 1.04 de her 5 dakika da bir TCP soket kontrol edilip, bağlantı eğer mümkünse çağrı kayıt indirme işlemi tekrar otomatik olarak başlar.

Versiyon 1.03 de;

Keşfet özelliği eklenmiştir. Keşfet kullanıldığında Xtools programının koşturulduğu PC'nin bağlı olduğu Lokal networkte yer alan Xymphony santrallarının ve ITS821 IP Telefon setlerinin listesi ekrana gelir.

Ekranda santralların MAC adresi, ip adresi, http portu, santral modeli, Alt ağ maskesi, ağ geçidi, kolay kurulum özelliği, yazılım versiyonu ve santralın isminin yer aldığı bilgiler belirir. Bu sayede santralın ip adresi Ya da http portu bilinmese bile Xtools 'tan kolaylıkla görülür.

Eğer santralın Sistem / Temel sayfasında Kolay kurulum onay kutusu işaretli ise, Keşfet ekranında ilgili santral çift tıklandığında yeni bir pencere açılır, açılan pencerede santralın Ip adresi, alt ağ maskesi ve Ağ geçidi bilgileri ile Fabrika değerlerine dön, Ip ayarlarını sakla, Kolay kurulum ve Uzman ayarları butonları yer alır.

Kolay kurulum onay kutusu işaretli değil ise çift tıklandığında santralın tüm parametrelerinde değişikliğe izin veren standart web arayüzü ile santrala bağlantı sağlanır.

Kolay kurulum onay kutusu fabrika ayarlarında Ya da santralın admin kullanıcı adı ve şifresi yoksa kullanılabilir.

Fabrika değerlerine dön tıklandığında seçilen santral fabrika ayarları ile yeniden başlar.

Ip adresi, Alt ağ maskesi veya ağ geçidi değiştirildiğinde ve IP ayarlarını sakla butonu tıklandığında santral yeni ip ayarları ile yeniden başlar.

Versiyon 1.02 de;

Sayaçlar penceresinde Sağ tıklandığında Sayaçları listele özelliği eklenmiştir.

Versiton 1.00 da;

2010 tarihli ve daha yeni Xymphony versiyonlarında çağrı kayıt yapısı (CMDR) değiştirilmiştir. Bu sebeple Xport programı yerine Xtools programı kullanılmaktadır. Xtools programı revizyon 5 model santrallardan çağrı kayıt bilgilerini alma, raporlama, otomatik ses kaydı yapılan portların ses kayıtlarını alma ve raporlama, seçim yapılan kayıtların grafiksel gösterimi, istenilen portları monitor etmek ve çağrı kayıtlar ile ses kayıtlarının eşleştirmesini yaparak takip etmek için kullanılır.

Xtools ile aynı anda iki gözlem penceresi açılarak 2 portun tüm sinyalleşme bilgileri izlenebilir, aynı anda dört farklı santraldan çağrı kayıt ve ses kayıtlar indirilebilir.

Xtools programı 2010 tarihli ve daha yeni Xymphony işletim sistemi ile çalışmaktadır, santralın yazılımını güncellerken dikkat edilecek hususlar şunlardır;

Santralın yazılımı 2010 tarihinden eski ise santralın hafızasındaki tum çağrı kayıtlar önce Xport aracılığı ile indirilmeli daha sonra 2010 tarihli veya daha yeni Xymphony işletim sistemi santrala yüklenmelidir. Xtools programı koşturulduğunda Xtools.mdb veritabanı yaratır, programın koşturulduğu klasorde eğer Xman.mdb veri tabanı varsa program ilk açılışta Xman.mdb veri tabanını Xtools veri tabanı içine eklemek için dönüştürme işlemini sorar Tamam butonuna basılarak eski veri tabanındaki kayıtlar Xtools veritabanına eklenir. İşlem tamamlandığında Xman.mdb nin ismi XmanImp.mdb olarak saklanır.

Xtools programının koşturulduğu klasorun altında XymphonyClients isimli zip dosyasında bulunan 4 adet dll dosyanın olması gereklidir. Dll dosyaları yoksa Xtools.exe çalıştırılınca Dll hatası verir.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on June 19, 2018, at 02:18 AM