Recent Changes - Search:

HomePage


PX24 serisi santrallar


Stillink sinyal çeviriciler, E1 Gateway


X1 serisi santrallar


Yardımcı programlar, diğer


Telefonlar


DECT Sistemler


Programlama

.

PX24MRev7ServisModuIleBaslatma

Santral hafızası herhangi bir sebeple dolduğunda, santrala yeni bir işletim sistemini yüklemede hata yapıldığında, santral hafızasında olan yedek işletim sistemini silmek ve santral diskini temizlemek (ses kayıtları, çağrı kayıtları silmek) için Service Modu kullanılır.

Santralı yeniden başlatıp Statu ledi hızlı yanıp sönünceye kadar Service butonuna bastığımızda (Nano r6 santralda Speaker tuşuna basılır) santral Service modunda çalışmaya başlar. Servis modunda Statu ledi hızlı yanıp söner ve abone ve dış hatlarda çevir sesi olmaz. Servis modunda iken hiçbir işlem yapılmazsa 2 dakika sonra santral normal çalışma modunda çalışmaya başlar.

Service modunda santralın ip adresi fabrika ayarlarına gelir (10.0.0.12) ve bağlantıda 80 numaralı port kullanılır, Kullanıcı adı ve şifre gerekmez. Web tarayıcı ile santrala bağlanıldığında yeni bir sayfa açılır.

Santral Service modunda iken bağlantı sağlandığında santralın donanımına bağlı olarak iki farklı sayfa gelebilir.

1. Aşağıda gösterilen sayfa ekrana gelir ise;

UPLOAD

Santrala yeni bir işletim sistemi yüklemek amacıyla kullanılır. Upload tıklandığında yüklenecek işletim sistemi seçimi için Upload sayfası açılır, yüklenecek işletim sistemi seçildiğinde OK tuşuna basılarak işletim sistemi santrala yüklenir.

Santralın hafızasında eğer 2 adet işletim sistemi yüklü ise Service modu sayfasında Upload seçeneği çıkmaz bunun için önce Remove ile işletim sistemlerinden biri silinmelidir.

REMOVE

Santralın hafızasındaki yedek işletim sistemini silmek için kullanılır. Remove butonuna basıldığında santral Remove sayfasını açar. Silinecek işletim sisteminin üzeri tıklanıp OK butonuna basıldığında işletim sistemi silinir

DEFAULT

Deafult komutu santralın açılışta hangi işletim sistemini kullanarak başlayacağının seçimi için kullanılır. Default tıklandığında açılan sayfada Default işaretlenecek işletim sistemi tıklanıp OK tuşuna basıldığında santral açılışta seçilen işletim sistemi ile başlayacaktır.

BOOT

Santralın yeniden başlatılması için kullanılır. Boot tıklandığında açılan sayfada OK butonuna basıldığında Default seçilen işletim sisteminden santral çalışmaya başlar

CLEANUP

Santral diskinin temizlenmesi (kayıtlı sesli mesajlar, çağrı kayıt bilgileri) için kullanılır. Santralda otomatik ses kaydı yapılıyorsa yapılan ses kayıtlarının sürekli olarak Xtools aracılığı ile PC' ye indirilmesi, yada santralın ses kayıtlarını bir ftp server'a göndermesi gerekir.

Eğer ses kayıtları PC'ye indirilmezse veya ftp server'a gönderilemezse santralın hafızası dolar. Bu durumda santralın çevir sesi değişir ve otomatik ses kayıt yapılan porttan bir çağrı geldiğinde santral kayıt yapamadığı için görüşmeyi sonlandırır veya santral tekrar başlatıldığında devreye girmesi gecikir. Ses kayıtları santral hafızasından boşaltılamıyorsa santral Service modun da çalıştırılmalı ve Cleanup ile ses kayıtları silinmelidir. Cleanup altında santralın hafızasının yüzde kaçlık boş olduğu gösterilir.

2. Aşağıda gösterilen sayfa ekrana gelir ise;

Set Default Firmware to boot

Deafult komutu santralın açılışta hangi işletim sistemini kullanarak başlayacağının seçimi için kullanılır. Default tıklandığında açılan sayfada Default işaretlenecek işletim sistemi tıklanıp OK tuşuna basıldığında santral açılışta seçilen işletim sistemi ile başlayacaktır.

Remove Firmware

Santralın hafızasındaki yedek işletim sistemini silmek için kullanılır. Remove butonuna basıldığında santral Remove sayfasını açar. Silinecek işletim sisteminin üzeri tıklanıp OK butonuna basıldığında işletim sistemi silinir.

Boot default Firmware

Santralın yeniden başlatılması için kullanılır. Boot tıklandığında açılan sayfada OK butonuna basıldığında Default seçilen işletim sisteminden santral çalışmaya başlar.

File system cleanup

Santralın işletim sistemi ve lisans dosyası hariç diğer her şey (sistem parametreleri, otomatik ses kayıtları, abone özellikleri, sesli mesajlar vb) silinir. Santral açılışta fabrika ayarlarıyla başlar bu sebeple bu özellik kullanılmadan önce santralın parametre yedekleri, sesli mesajlar, otomatik ses kayıtlarının yedeği alınmalıdır.

Initialize Hardware (FPGA)

Fabrika testleri içindir. Kullanılmaz

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on May 13, 2020, at 06:42 AM