Recent Changes - Search:

HomePage


PX24 serisi santrallar


Stillink sinyal çeviriciler, E1 Gateway


X1 serisi santrallar


Yardımcı programlar, diğer


Telefonlar


DECT Sistemler


Programlama

.

ISDN

Integrated services digital network kısaltmasıdır.

ISDN Sinyalleşme

Standartlar

Telesis telefon santrallarında temel ve primer ISDN arayüzleri ETSI ve ITU-T standartlarına uygun tasarlanmıştır. QSIG ISDN D kanalı protokolü ise ECMA (Avrupa Bilgisayar Üreticileri Birliği) nin tavsiyelerine uygundur.

Arayüz Tipleri

ISDN DSS-1 temel erişim (BRI) için desteklenen arayüz tipleri:

S0 T0 Uk0`dır. Gerek noktadan-noktaya gerekse noktadan-çok noktaya bağlantı şekilleri desteklenmektedir.

ISDN primer erişim (PRI) için desteklenen arayüz tipleri

DSS-1 TE (terminal tarafı) DSS-1 NT (şebeke tarafı) ECMA QSIG TE (terminal tarafı) ECMA QSIG NT (şebeke tarafı)`dır Seviyeler ve Opsiyonlar

Primer ISDN erişimi (PRI) için arayüz E1 (ITU-T G.703)`dir. Her E1 arayüzü için 120 Ohm dengeli ya da opsiyonel 75 Ohm eşeksenli bağlantılar desteklenmektedir. Hat kodu olarak HDB3 seçilebilir ya da AMI kod saydam olarak uygulanabilir. CRC4 hata kontrolu istendiğinde devre dışı bırakılabilir.

Temel ISDN erişimi (BRI) için arayüzler S0/T0 ve Uk0`dır. S0/T0 için bağlantı konnektörü RJ45 tipindedir. Gerek noktadan-noktaya gerekse noktadan-çok noktaya bağlantı şekilleri desteklenmektedir. Noktadan-çok noktaya bağlantı şeklinde hem short-passive-bus hem de extended-passive-bus kullanılabilir. U arayüzlerinde hat kodu 2B1Q`dur.

ISDN mesajlaşmada pek çok parametre programlanabilir. Bunlardan bazıları:

Calling Party Number (arayan numara) Calling Party Category (arayan numara kategorisi) Calling Party Type of Number (arayan numara tipi) Calling Party Numbering Plan (arayan numara planı) Calling Party Presentation Indicator (arayan numara gösterim izni) Calling Party Screening Indicator (arayan numara gösterim kısıtlaması) Called Party Number (aranan numara) Called Party Numbering Plan (aranan numara planı) Called Party Type of Number (sabit olarak aranan numara tipi) Called Party Type of Number (otomatik olarak aranan numara tipi) ISDN Ek Servisleri

Telesis telefon santrallarında aşağıda listelenen ISDN ek servisleri desteklenmektedir:

3PTY AOC-D/E CCBS CCNR CFU CFNR CLIP CLIR COLP COLR ECT DDI HOLD MCID MSN UUS

Yönler

Telesis telefon santrallarında, her E1 kanalı ya da temel ISDN arayüzün kendi yön numarası vardır. Her Telesis telefon santralında 128 adede kadar ayrı yön tanımlanabilir. Bir yön, alternatifleri ile beraber yön gurubunu oluşturur. Gruptaki herbir yönün kullanım önceliği ve alternatif yönler programlanabilir. Herhangi bir yöne ulaşılamaması durumunda, yön grubundaki bir sonraki öncelikli yöne ulaşmak denenir. Ayrıca ISDN mesajlarındaki hangi çözme (release) nedenlerinin alternatif yönlerin denenmesine neden olacağı da programlanabilmektedir.

PRI ISDN arayüzüne erişimde kanalların artan, azalan ya da döngüsel sırada seçimi parametriiktir. Ayrıca istenen kanalların çıkışa kapatılması ile E1 arayüzünün yarım E1, 23 kanal E1 gibi kesirsel bağlantı şekillerinde de kullanılması mümkündür.

Yön Atama

Telesis telefon santralı, ISDN mesajlarının yönlendirilmesini

Aranan numara Arayan numara Arayan numara kategorisi Arayan numara tipi (type of number) Arayan numara planı Arayan numara gösterim izni bilgilerini analiz ederek sağlar.

Gerçek Zamanlı Sinyalleşme Analizörü

Telesis telefon santrallarında standart olarak yer alan gerçek zamanlı sinyalleşme analizörü kullanılarak, herhangi bir E1 linki ya da sinyalleşme kanalı üzerinde

Çağrı kontrol mesajları E1 seviye-1 (fiziksel seviye) BRI fiziksel seviye ISDN seviye-2 (data link layer) ISDN seviye-3 (network layer) detaylı olarak gözlemlenebilir.

Çağrı kontrol mesajları, ITU-T Q.931 standartlarına uygun olarak çözümlenirler. Telesis telefon santrallarında tüm çağrılar ISDN modellemeye uygun olarak oluşturulurlar.

Telesis telefon santralının insan makina arayüzünün analizör penceresindeki çözümleme bilgileri ikili tabanda (binary), heksadesimal ya da anlaşılabilir ifadeler ile gösterilir.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on February 03, 2012, at 10:51 AM