Recent Changes - Search:

HomePage


PX24 serisi santrallar


Stillink sinyal çeviriciler, E1 Gateway


X1 serisi santrallar


Yardımcı programlar, diğer


Telefonlar


DECT Sistemler


Programlama

.

GeriArama

Aranan abonenin meşgul olması ya da cevap vermemesi durumlarında geri arama servisi kullanılabilir.

Kullanımı: Geri arama ({+fabrika değerlerinde kodu 872}) + p (0 veya 1)

Aktif etme: Kullanıcı, meşgul ya da çalma tonunda çatalaltı kontağını yarım saniye kadar basıp bırakarak (HF) kalın tonda çevir sesi alıp Geri arama kodunu ve 1 çevirerek servisi aktive eder. Meşgul abonenin, meşguliyeti son bulduğunda ya da cevap vermeyen abone telefonunun kullanılmasının ardından santral otomatik olarak kullanıcıyı arar ve kullanıcı telefonunu açtığında geri arama talebiyle ulaşmaya çalıştığı porta erişir.

Geri arama servisi bir telefondan aynı anda sadece bir port için aktive edilebilir.

Iptal: Yukarıda açıklandığı şekilde aktive edilen Geri arama'dan vazgeçecek olunursa, iptali için Geri arama kodu ve ardından 0 çevrilir

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on December 01, 2015, at 06:56 AM